Parafie w sredniowiecznych Prusach w czasach zakonu niemieckiego od XIII do XVI w. 46,96 EUR*